Kaucja Gwarancyjna

kaucja gwarancyjna ministerstwo finansow

Włączając się w walkę z nieuczciwą konkurencją i wyłudzeniami podatków w handlu paliwami wpłaciliśmy kaucję gwarancyjną i zostaliśmy jedynym dostawcą paliwa na terenie Kotliny Kłodzkiej, znajdującym się na tzw. „białej liście” Ministerstwa Finansów.  Dzięki temu nasi klienci zyskują bezpieczeństwo oraz gwarancję zwolnienia ze współodpowiedzialności z tytułu niezapłaconego podatku VAT.

By sprawdzić aktualny stan naszej kaucji gwarancyjnej przejdź na stronę Ministerstwa Finansów (http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/) i wpisz nasz NIP: 6112734331

Jedyny dostawca paliw z kaucją gwarancyjną

Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek umożliwiających nabywcom towarów wrażliwych (w tym paliwa) uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy. Nabywca może się „wyłączyć” z odpowiedzialności solidarnej jeżeli kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie.

Wskazany powyżej wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów na stronie www.mf.gov.pl w dziale Administracja podatkowa/Działalność/Kaucja gwarancyjna.

Wejście do wykazu jest również możliwe ze strony www.finanse.mf.gov.pl w menu VAT/Kaucja gwarancyjna.

Link bezpośredni do wykazu: http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/

Więcej informacji nt. kaucji gwarancyjnej znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/vat/kaucja-gwarancyjna

kaucja gwarancyjna
kaucja gwarancyjna olej napedowy

Zapraszamy do kontaktu zarówno telefonicznego jak i za pomocą specjalnego formularza

Kaucja gwarancyjna

Jesteśmy jedynym podmiotem na terenie Kotliny Kłodzkiej, który ma wpłaconą kaucję gwarancyjną. Dzięki temu nasi klienci zyskują bezpieczeństwo oraz gwarancję zwolnienia ze współodpowiedzialności z tytułu niezapłaconego podatku VAT.